http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=3&id=2889&zidc=1

La 21 iunie 2011 în incinta Institutului de Filologie al AŞM a fost lansată cartea „Basarabia şi Transnistria. Restanţe ale istoriei” de Vasile D. Ciubuc. La eveniment au fost prezenţi scriitori, filologi, academicieni.
Dr. hab. Vasile Bahnaru, directorul Institutului de Filologie al AŞM, moderatorul acestui eveniment, a accentuat faptul că Vasile D.Ciubuc este un publicist documentat.
Acad. Mihai Cimpoi a menţionat că orice studiu despre Basarabia este necesar şi instructiv, pentru că abordează aspecte importante ale problemei în cauză, esenţa ei şi combate interpretările false. Distinsul critic a apreciat, de asemenea, curajul autorului de a scrie o astfel de carte.
Scriitorul Nicolae Dabija a subliniat că lucrarea conţine articolele de-o viaţă ale autorului, e istoria Basarabiei din ultima sută de ani, că destinul Transnistriei este, de fapt, destinul nostru şi dacă nu se va găsi o modalitate de a contracara ceea ce ne paşte zilnic, din alegeri în alegeri, există riscul ca noi, basarabenii, să repetăm soarta transnistrenilor.
Valeriu Matei l-a felicitat pe Vasile D. Ciubuc că şi-a adunat aceste articole despre Basarabia şi Transnistria, din care transpare ceea ce Eminescu spunea în articolele sale de publicistică din 1877-1878: „credinţa în trăinicia poporului român”. Scriitorul V. Matei a mai precizat că autorul este un împătimit al istoriei şi că tot ce este expus în carte emană credinţă că poporul nostru a avut şi are puterea şi tăria de a rezista şi de a renaşte din cenuşă ca pasărea Phoenix, şi asta s-a întâmplat în istorie de mai multe ori, pentru că noi nu ne căutăm rădăcinile, ele sunt înfipte bine în acest sol.
Fiind prezent la lansare, cercetătorul Anatol Eremia a consemnat că problemele abordate în lucrare sunt actuale şi din ea avem posibilitatea de a cunoaşte adevărul istoric şi momentele esenţiale ale istoriei noastre.
Un alt vorbitor, Ion Diordiev, originar din stînga Nistrului, a afirmat că, deşi cartea este mică după volum, este mare după conţinut, în ea se spune despre durerea poporului din Trasnistria. ,,În această carte e spusă durerea trecutului, să ne gândim la viitor, să vedem cine suntem noi, ce putem face ca urmaşii noştri să-şi amintească de ce am facut noi”, a mai adăugat scriitorul, copleşit de emoţii.
La finalul lansării, autorul Vasile Ciubuc a luat cuvântul, consemnând aspectele abordate în lucrarea sa. „Ca să scrii pe temele acestea nu este deloc uşor…atâtea nopţi nedormite, atâtea pagini. Probabil că o viaţă întreagă am mers spre această carte şi, chiar dacă pare micuţă, e arhinecesară, pentru că problema Basarabiei şi Transnistriei e foarte actuală şi stă pe tapet”, a afirmat autorul.