http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=179&id=2998&zidc=1

Analistul politic Oazu Nantoi, expert în problema transnistreană, a declarat în cadrul unei întruniri organizate de tinerii din PDM că diferendul transnistrean este un conflict între proiectul politic de edificare a statului Republica Moldova în frontierele fostei R.S.S Moldovenești și ambițiile neoimperiale ale Federației Ruse, în lipsa interesului față de acest proiect atât în interiorul Republicii Moldova, cât și în exterior. Nu este unul intern, ci un conflict artificial înghețat, iar populaţia din stânga Nistrului nu face parte din acest conflict. Domnia Sa a menționat că vina pentru acest conflict o poartă cei care dețin puterea în Transnistria, cu care ar trebui să se vorbească la nivel de stat, pentru că încalcă Constituția Republicii Moldova. Guvernarea actuală nu întreprinde nimic pentru a soluționa această problemă. Oazu Nantoi s-a referit și la evenimentul de la 28 iunie 1940, când trupele sovietice au ocupat teritoriul românesc. Expertul a îndemnat tinerii să studieze detaliat acest eveniment și să înțeleagă, să se convingă dacă aceasta a fost eliberare sau ocupație.

D-lui a evidențiat că actuala guvernare trebuie să se ocupe mai serios de problema majoră de care sunt preocupați cetățenii Republicii Moldova și că principala piedică în soluționarea acestui conflict ar fi lipsa de demnitate civică a cetățenilor. Iar o soluție viabilă, după părerea d-lui, este crearea unei politici oneste și un sistem de guvernare democrat și cu programe realizabile. Majoritatea populației vrea o soluție inteligentă în rezolvarea conflictului.

,,Nu Rusia e puternică, noi suntem lași și nu vrem o țară întregită și acest lucru se manifestă inclusiv în calitatea guvernării, în mod liber și democratic aleasă’’, a accentuat în final Oazu Nantoi.