http://literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=3&id=3200&zidc=1

     La 11 noiembrie 2011, în incinta Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, a avut loc lansarea volumului „Stindardul sfintei libertăţi” – articole, discursuri, interviuri şi alte materiale, semnate de omul politic Gheorghe Ghimpu. S-a stins din viaţă cu 11 ani în urmă, însă spiritul său va rămâne veşnic viu, prin scrierile sale, omul ce a demonstrat întregii naţiuni că avem o istorie, un trecut, iar libertatea şi demnitatea se cucereşte prin contribuţia fiecăruia, prin sacrificiu şi jertfă… S-a aflat în Siberia de gheaţă, în lagăre de concentrare şi a revenit, pe pământul drag cu aceeaşi speranţă, să demonstreze că Basarabia poate avea un viitor. Una din problemele care l-au preocupat este Reîntregirea neamului românesc, o durere a tuturor…    

     Evenimentul a fost deschis de directoarea bibliotecii, Elena Vulpe, care a vorbit despre importanţa cărţii lansate. După care, i s-a dat cuvântul moderatorului acestei manifestări, Ion Hadârcă, om de cultură şi deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cel care s-a ocupat de îngrijirea volumului lansat. Domnia Sa a conturat personalitatea lui Gh. Ghimpu: ,,Un spirit de mare luciditate, pătrundere şi verticalitate… Un tribun, un reflector al adevărului, ce nu a insistat niciodată pe calitatea de publicist, însă a insistat simbolic şi semnificativ asupra revizuirii noastre ca neam”. Totodată, a afirmat moderatorul că ideile cuprinse în carte sunt ca o oglindă netulburată… Autorul s-a retras în forul interior, fiind ghidat de foamea de carte, de cunoaştere, pentru a aduce cât mai multe argumente referitoare la continuitatea românităţii în spaţiul nostru… Reabilitează fiinţa noastră naţională prin pagini impresionante, consistente, de o frumoasă şi sinceră dăruire pentru cauza care a luptat – românitatea!

     Anatol Petrencu, dr. hab, a remarcat omagierea unei personalităţi notorii din istoria românilor basarabeni, care ne-a furnizat argumente şi referinţe la multiple mărturii documentare preluate din cronici şi opere literare. Omul politic, patriotul român din Basarabia Gh. Ghimpu a abordat în publicistica sa probleme cardinale referitoare la societatea din R.Moldova, iar cel mai important subiect din punctul său de vedere este cel legat de renaşterea naţională a românilor basarabeni supuşi deznaţionalizării. A mai evidenţiat temele abordate de autor la timpul lui, dar rămase actuale până în ziua de azi, cum ar fi: revenirea la valorile naţionale româneşti, studierea istoriei noastre adevărate, istoria neamului românesc, relaţiile R. Moldova cu România, atitudinea statului şi societăţii faţă de persoanele represate de regimul comunist de ocupaţie ş.a. Gh. Ghimpu insistă asupra unui subiect mai dureros pentru noi – trădările şi trădătorii cauzei noastre naţionale, acţiuni şi personaje ce-au determinat aflarea R. Moldova în mocirla politico-economică de astăzi.

     Istoricul Ion Varta a reliefat faptul că autorul ne-a furnizat un arsenal de argumente care poate fi invocat în orice circumstanţe, într-un dialog civilizat, corect, iar referinţele multiple despre mărturiile documentare arată că e un istoric valoros.

     Nicolae Dabija a accentuat că cartea este deosebită şi arhinecesară, care trebuie să ajungă acolo unde este destinată. Consideră că ar trebui să se introducă ca manual în şcoli şi biblioteci, copiii să cunoască şi să ia exemplu de demnitate, de sacrificiu pentru neam, pentru cauză, pentru idei. Cartea însăşi e un omagiu adus unui om care n-a fost frânt… Atâta timp cât avem martiri, care sunt capabili să se sacrifice pentru noi, pentru destinul neamului nostru, suntem un neam salvat!

     Comentatorul politic Anatol Ţăranu a menţionat că Gh. Ghimpu este un etalon, un om care a spus acestui popor cine suntem şi cărui neam aparţinem, iar personalitatea lui ocupă un loc cu totul aparte în ceea ce se numeşte mişcarea noastră de eliberare şi conştiinţă naţională.

     Scriitorul Iurie Colesnic relevă că în carte vom găsi simbolurile trădării şi că în politică există omul moral, el trebuie să existe… Fără om moral, politica n-are nici un sens… Şi iată dovada! Omul nu-i, dar cartea există!

  ,,Un adevărat român, un om cu o mare demnitate naţională bine argumentată, fundamentată… Un om inteligent care era setos de carte şi cunoştinţe, un om convins că tot ceea ce se promovează şi se spune, este frate cu adevărul”, sunt calităţile lui Gh.Ghimpu, marcate de deputatul şi jurnalistul Valeriu Saharneanu.

     Primarul general al mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă, a dat citire unor pasaje din carte, după care a expus câteva gânduri… ,,Poporul nostru nu vrea să studieze, să-şi dea seama şi să acţioneze în conştiinţă”. După care, a specificat avantajele reîntregirii neamului românesc, cum ar fi: paşaport românesc, cetăţean european, liberă circulaţie, dreptul de a munci legal în Europa, acces la resurse energetice, naturale, un nivel de trai mai înalt ş.a… Acest ideal va fi realizat, mai devreme sau mai târziu. De asemenea, a îndemnat cetăţenii să citească cartea… să pună în aplicare, să promoveze valorile până la realizare.

     ,,E o carte preţioasă… Dacă citeşti scrisoarea adresată postului de radio Europa Liberă, ţi-i clar tot ce a făcut Rusia Sovietică în perioada ’40-’90. Conştientizăm perioada de renaştere, iar pentru generaţia tânără e un manual foarte important”, a declarat fratele autorului, deputatul PL, Mihai Ghimpu.

     Şi-au mai expus opiniile şi părintele Petru Buburuz, preşedintele Societăţii Culturale şi Bisericeşti „Mitropolitul Varlam”, deputatul Ştefan Urâtu, scriitorul Vladimir Beşleagă, şi copiii lui Gheorghe Ghimpu, Ana şi Corneliu, ce au comemorat amintirea lui, arătând semnificaţia acestei cărţi.

     Astfel de lansări vor trezi în continuare conştiinţa poporului din Basarabia, va educa o nouă generaţie… Suntem fericiţi prin faptul că mai există personalităţi istorice care ne deschid calea spre un viitor demn şi luminos. Această carte ar trebui să fie în primul rând pe masa fiecărui cadru didactic din R.Moldova şi să fie promovată în rândurile elevilor şi studenţilor. Chiar dacă Gheorghe Ghimpu a trecut în nefiinţă, cauza pentru care a luptat, trăieşte şi va triumfa mereu!