[audio http://www.upload-mp3.com/files/347832_wuyml/Reportaj%20R.%20B..mp3]

Azi, 1 decembrie, se-nplinesc 93 de ani de la Marea Unire, sărbătoare a tuturor românilor…Cu prilejul acestei sărbători, Forul Democrat al Românilor din R. Moldova, în parteneriat cu Centrul de Cultură „Ginta Latină” au organizat şi în acest an o manifestare pentru a marca şansa noastră pentru dreptate şi libertate.

,,Basarabia este o dramă a neamului românesc…Este un braţ amputat al României, căruia unii cred că timp de douăzeci de ani i-au putut creşte inimă, creier, ochi de văzut şi urechi de auzit…Să nu uităm că 1 decembrie 1918 a luat naștere la Chișinău. Sfatul Țării, la 27 martie a spus: ,, Noi vrem să ne unim cu țara’’.  La 28 noiembrie 1918, Bucovina s-a adăugat țării, apoi a venit și Transilvania, ca să desăvârșească cele începute la Chișinău’’, a afirmat acad. Nicolae Dabija, președintele Forului Democrat al Românilor din R.Moldova.      D-lui este de părere că ceea ce lipsește generației după 1989 este demnitatea umană și națională, iar unele complexe vin de după Prut…Unul dintre ele s-ar numi ,,rușinea de a fi român’’.  Suntem un neam de infractori. Citim zilnic în publicațiile bucureștene care ajung la Chișinău: ,,L.română trebuie abandonată, România – o țară din sub istorie ș.a”. Se creează impresia că dincolo de Prut, cine înjură țara, acela este cel mai mare patriot.

Forul Democrat a pledat și pledează ca tuturor basarabenilor și bucovinienilor să li se restituie cetățenia românească. Cu toții suntem români și nu vrem decât să ni se restituie ceea ce ni s-a furat la 28 iunie 1940. Să ținem la neamul nostru românesc, să facem totul ca Prutul să nu mai fie un râu care ne desparte, ci un râu care apropie…În ultimii 20 de ani au avut loc poduri de flori, poduri de cântec, poduri de teatru, însă cel mai important e podul de carte. Anume cartea este cea care face legătură dintre noi și țară, dar și cea dintre generații.

Acad. Mihai Cimpoi  a subliniat faptul că ziua de 1 decembrie o marcăm sub semnul unităţii şi o considerăm sărbătoare-cunună a tuturor sărbătorilor noastre de suflet şi cuget. A mai precizat că Colegiul Ministerului Culturii din România a aprobat propunerea Academiei Române: ca şi noi aici, în Basarabia, să mai avem o sărbătoare – cea a culturii româneşti, care să fie asociată zilei de naştere a marelui Eminescu: 15 ianuarie.

Dr. hab. și secretarul general al FDRM, Ion Buga a declarat că Marea Unire de la 1 decembrie 1918 care s-a încununat la Alba-Iulia nu a fost ceva întâmplător, ci rezultatul firesc al luptei de secole a tuturor românilor, rezultatul unei mișcări pan-românești de eliberare națională și de realizare a mărețului ideal – de creare a statului național român pe întreg teritoriu național a națiunii române. Marea Unire este nu numai o expresie figurată, dar într-adevăr o oră astrală a neamului românesc pe parcursul istoriei sale. Noi ne mândrim că acea mare mișcare de la 1918 a pornit de aici, din Basarabia. La 27 martie  1918 a fost adoptat de Sfatul Țării Declarația despre Unirea Basarabiei pe vecie cu patria-mamă – România. A urmat apoi Bucovina, Transilvania și în felul acesta la 1 decembrie s-a realizat idealul național care este o manifestare concretă și un drept legitim recunoscut de dreptul internațional-dreptul la autodeterminare. A fost rezultatul unei activități și lupte de sacrificii…În consecință, a fost creat statul unitar național român – România Mare și-n felul acesta au fost create condițiile reale pentru ca tot efortul intelectual, material și spiritual  a națiunii române să fie pus în slujba ridicării materiale, a unui trai decent și a unei democrații avansate. În perioada interbelică, România a cunoscut  într-adevăr un avânt al dezvoltării economice și spirituale, și numai cel cel de-al doilea Război Mondial care s-a dezlănțuit în baza Pactului Ribbentrop-Molotov a stopat acea creștere ascendentă în toate domeniile. De roadele acestei uniri au beneficiat nu numai românii din teritoriile sale naționale, dar și toți locuitorii de orice etnie, origine etnică. Anul acesta aniversăm 93 de ani în condiții foarte specifice în aspect global – criza mondială!

Prin Marea Unire din 1918 s-a realizat cadrul național propice pentru dezvoltarea societății. De-a lungul istoriei, poporul român a dovedit prin faptele sale că-și merită dreptul de a trăi unit și liber…Trebuie să învingem, pentru Adevăr şi Dreptate! Și să luăm altminteri cuvintele lui M.Sadoveanu: ,,Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri, ci datorie către neamul nostru; nu înseamnă pretenţia că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic!”