http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=3&idc1=12&id=3345

La 12 ianuarie 2011, în incinta Bibliotecii Naționale a fost organizată o expoziție cu genericul ,,Încercarea de a nu muri’’. A fost lansată cartea ,,Mollis Davia’’, semnată de regretatul poet, eseist, publicist Victor Teleucă și monografia ,,În oglinzile lui Victor Teleucă’’ de criticul literar din România, Theodor Codreanu.

Prezent la eveniment,                 academicianul Mihai Cimpoi a accentuat că Victor Teleucă a fost un mare slujitor al culturii românești, un mare ziarist și poet, iar prin scrierile sale s-a revenit la adevărata poezie patriotică.

Conform celor spuse de poetul Dumitru Matcovschi, V.Teleucă  a fost pilonul generației șaizeciste care a venit în literatură o dată cu marii poeți. A fost și este cel mai mare poet a Basarabiei postbelice, ce s-a ținut de pământ cu rădăcinile. A mai menționat că așa zisa ,,revoluție democratică moldovenească’’ l-a găsit sărac, cu o pensie mizeră, însă cu o familie.

,,Ca să fii cineva trebuie să muncești’’. Asta a și făcut V.Teleucă. Munca lui ca redactor-șef al săptămânalului ,,Cultura’’ a fost una titanică, iar poeziile și eseurile lui sunt inegalabile.

Scriitorul Spiridon Vangheli  a afirmat că V.Teleucă nu a fost omul care urca la tribune, ci a fost tăcut, a scris și a creat cele mai trainice și durabile monumente ale poeziei noastre care n-au fost încă descoperite, dar vor fi descoperite cu timpul. A găsit timp, suflet să scrie cel puțin 20 de tablete și a pătruns în labirintul lor.

Impresionant e că Teleucă spunea: ,,Ce e bun vă aparține vouă, ce e rău îmi aparține mie’’, adică poetul dorește cititorului doar binele, căci răul îl ia asupra sa. Prin versurile: ,,Pentru mine limba mea e-n lumea cerului o stea’’, realizăm că poetul divinizează limba, o proslăvește, sugerând bogăția și splendoarea limbii române.

Scriitorul Mihail Gheorghe Cibotaru a declarat că V.Teleucă e vârful de munte, ce l-a clădit cu propriul talent, cu propria forță de muncă.

Se spune că: ,,Destinația unui scriitor se termină atunci când pleacă la lumea celor drepți’’, însă ceea ce s-a-ntâmplat la bibliotecă contrazice această afirmație, este de părere Ana Bantoș, conf.univ. Prin acea expoziție se vorbește despre continuitatea lui Teleucă, a destinului și operei.

Nicolae Dabija, acad., consideră că Teleucă este un poet de mâine, un poet care abia trebuie redescoperit. A fost un om preocupat de idei și a scris poezii ce-au făcut pârtie. A mai remarcat calitățile sale de filozof și picturile din incinta Bibliotecii Naționale, ce sugerează că este o catedrală a cărții, a cunoștințelor.

În cadrul lansării, a fost prezentată și compoziția – portret ,,Victor Teleucă’’ a pictorului Ion Daghi.

Victor Teleucă s-a stins din viață în 2002 la vârsta de 70 de ani. Pe parcursul vieții sale a scris numeroase volume ce cu siguranță merită a fi citite și apreciate de posteritate.