A plecat în refugiu, în iunie 1940, apoi la 25 martie 1944 în Transilvania.  

De atunci nu are nici casă, nici masă, nici țară…  

Universul tematic al lui Paul Goma este prezentat astăzi la Biblioteca Publică ,,Onisifor Ghibu’’. Oameni de cultură, colegi de breaslă ai scriitorului româno-basarabean Paul Goma s-au adunat aici, în cadrul unei mese rotunde, într-o ambianță caldă, pentru a-i aduce un omagiu cu prijelul celor 77 de ani împliniți, pentru a vorbi despre viața, măreția și întreaga sa operă. Sunt lansate și patru cărți cu referire la P.Goma: ,,Omul din calidor’’ de Petru Ursache, ,,Paul Goma – Inițieri în textul literar’’ de Aliona Grati, ,,Paul Goma. Scriitura disidenţei’’ de Ancuţa Maria Coza și ,,Paul Goma – Biografie și literatură’’ de Mariana Pasincovschi.

Se aude o doină interpretată de Odi Bârcă. Toți cei prezenți sunt numai ochi și urechi. După câteva minute, atmosfera devine și mai plăcută. Manifestarea ia amploare. Cel care o moderează e directorul instituției, Vitalie Răileanu, critic literar, care afirmă că P.Goma este o personalitate marcantă, ce vine cu acea lumină alexandrină și cu cărțile sale, atât de actuale, atât de prezente…

Aliona Grati, autoarea uneia dintre cărțile lansate, îl clasifică drept cel mai vertical scriitor român postbelic, ce constituie un model al sacrificiului de sine.

Paul Goma s-a născut pe meleagurile noastre acum 77 de ani. A pătruns adânc în conştiinţa publică în calitate de personaj al istoriei noastre contemporane, a trecut cote înalte de altitudine valorică, dar nu i s-a acordat meritatul loc de cinste în cultura pe care a îmbogățit-o.

,,Goma n-are cetățenie română și nici franceză, fiind stabilit de mai mulți ani la Paris, este, prin urmare, un cetățean al universului”, menționează acad. Mihai Cimpoi, iar despre ,,Omul din calidor’’ de Petru Ursache susține că e o analiză profundă, o carte fundamentală, omul fiind analizat într-un context aparte, iar naturalețea se face simțită din primele pagini.

Scriitorul Nicolae Dabija consideră că prin cărțile lui, prin ,,Patimile după Pitești’’, prin ,,Arta refugii’’, Goma este un mare autor de literatură artistică. Este un Havel fără țară și unicul desident român. El remarcă faptul că trebuie să avem o stradă Paul Goma și că este necesar să-l aducem acasă măcar prin intermediul lucrărilor sale.

Starea de spirit este pozitivă…În jur predomină atâta candoare. Prezența lui Paul Goma se face simțită, cu toate că nu este la această manifestare.

Nina Corcinschi, doctor în filologie reliefează personalitatea lui Goma: un mare artist prin tehnicile de scrieri, prin stilul său, oferind chei de lectură, e un cavaler al adevărului. Cât despre ,,Paul Goma – Inițieri în textul literar’’ de Aliona Grati  subliniază că e o lucrare de numai 60 de pagini, în care autoarea analizează concentrat cinci ficțiuni, în care se găsesc temele predominante ale lui Goma.

Lui Goma i se face o mare nedreptate, fiind ținut în spatele ușii…Scriitorul Dumitru Crudu specifică despre această ipoteză, demonstrată în cartea ,,Paul Goma. Scriitura disidenţei’’ de Ancuţa Maria Coza, o  monografie completă despre opera și personalitatea lui Paul Goma.

Despre volumul ,,Paul Goma – Biografie și literatură’’ de Mariana Pasincovschi ne relatează Diana Vrabie, conf.univ.din Bălți: ,,Îndatorată sever textelor, fără elogii inflaționiste, autoarea manifestă interes față de opera lui Goma cu pasiunea omului sensibil, dar și cu rigoarea cercetătorului sedus de arta argumentării; se apropie cu dăruire și responsabilitate de ciclul autobiografic al autorului, atacând un subiect, își oferă o cursă-obstacole, unele țin de bibliografia într-o continuă completare, altele de contradicție ce se ivesc la tot pasul”.

În cadrul manifestării au mai luat cuvântul Flori Bălănescu, istoric; Andrei Țurcanu, critic literar; Anatol Moraru, prof.univ.; Mariana Pasincovchi; Viorel Ilișoi, jurnalist de la Iași; Lidia Sitaru; Dumitru Ungureanu, prozator român și alții.

Despre creația lui Goma, probabil, s-ar putea spune multe, și iată că cele circa trei ore cât a durat manifestarea  nu au fost de ajuns pentru aceasta.

La final, ascultăm o mini-lectură dintr-o carte a lui P.Goma. E liniște. Cu toate că e târziu deja…mulți, probabil, sunt obosiți, dar nu poți să n-asculți ceva ce te-ndeamnă să citești nu doar acea carte, ci întreaga sa creație.