La Agenția Info-Prim Neo s-a desfășurat conferința de presă cu genericul „Ce fac șefii la serviciu: rezultatele monitorizării unei zile de muncă a 7 manageri-cheie de la IPNA Compania Teleradio-Moldova”, organizată de Asociația Presei Electronice APEL.

A fost realizat un studiu de caz pentru a vedea care sunt activitățile de bază a managerilor, în ce măsură acestea sunt coordonate cu prevederile caietului de sarcini pentru anul 2012 și cu strategia de dezvoltare a companiei pentru următorii ani.

Moderatoarea evenimentului, Aneta Gonţa, ajunge la concluzia că principalii ,,hoți ai timpului’’ sunt apelurile telefonice, actele semnate în diferite reprize pe parcursul unei zile de muncă, discuțiile interminabile cu subalternii și situațiile neprevăzute, deci, cea mai vulnerabilă verigă din lanțul managementului este controlul timpului. ,,Trebuie să fie pus accentul pe tehnica management, bazat pe obiective, să-și organizeze ziua de muncă în  funcție de piscurile și coborâșurile de energie’’, a mai subliniat Gonța.

Raportul de monitorizare a publicității pentru două luni la Teleradio-Moldova din perioada septembrie-octombrie 2012 este prezentat de Valentin Dorogan, observând că a crescut vizibil numărul de publicitate comercială și a scăzut publicitatea socială. Totodată, a depistat că publicitatea a fost plasată neuniform, oferind și o recomandare: ,,Persoanele responsabile de plasarea publicității trebuie să depună efort întru eficientizarea și utilizarea timpului rezervat publicității, pentru a aduce venit’’.

Amintim că primul raport de monitorizare a fost realizat în septembrie 2011.